Sự kiện

Logo Crowe Việt Nam
DỊCH VỤ

TƯ VẤN THUÊ NGOÀI

Crowe Vietnam cung cấp các giải pháp được điều chỉnh linh hoạt sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của từng doanh nghiệp, các gói như: Thành lập/ Xin giấy phép/ Giải thể doanh nghiệp – Thư ký doanh nghiệp – Kế toán & Thuế – Tiền lương – Quản lý giấy tờ nhân sự và hành chính văn phòng – Kiểm toán nội bộ.

GIẢI PHÁP CỦA CROWE VIETNAM

Đăng ký và xin cấp phép
kinh doanh

Giải thể doanh nghiệp

Thư ký doanh nghiệp

Kế toán và thuế

Tính lương

Quản lý hồ sơ nhân sự và hành chính văn phòng

Kiểm toán nội bộ

Scroll to Top